Dr. sc. Zejnil Trešnjo, pomoćnik ministra za zaštitu prirode i okoliša sudjelovao je u radu sub-regionalnog treninga koji je, u organizaciji  Regionalnog centra za okoliš za Srednju i Istočnu Europu, održan 12. i 13. travnja u Baru (Crna Gora).

Regionalni centar za okoliš za Srednju i Istočnu Europu (REC), kao Tajništvo THEMIS mreže usmjeren je na bolju primjenu i provođenje pravne tekovine EU-a kako bi se unaprijedila međuinstitucionalna i međuvladina suradnja u sektoru zaštite okoliša s ciljem jačanja država članica u procesu pridruživanja EU.

Glavna tema održanog treninga bilo je proširivanje znanja i upoznavanje s praksama koje primjenjuju druge države i institucije po pitanju upravljanja otpadom, a uz  bosanskohercegovačke predstavnike  na treningu sudjelovali su i predstavnici Albanije i Crne Gore.

2