Ministar Emil Balavac jedan je od potpisnika memoranduma o razumijevanju s češkom nevladinom organizacijom People in Need  koji je potpisan u petak, 21. lipnja u Jablanici tijekom predstavljanja pilot projekta F.I.R.E.S. Kako bi surađivali na mogućem širenju ovog pilot projekta u regiji, uz ministra Balavca i predstavnika organizacije People in Need, memorandum o razumijevanja potpisali su i predstavnici gradova Konjica i Trebinja.

Riječ je o projektu upozoravanja na šumske požare koji radi na principu korištenja mreže visokotehnoloških senzora predviđenih da detektiraju potencijalne izvore požara u ranoj fazi. Ovaj sustav, u kombinaciji s dronom i dodatnom kamerom visoke rezolucije, čini jedinstveni sustav dizajniran za sprječavanje širenja šumskih požara, čuvajući živote, imovinu i prirodne resurse.

Senzori sustava mogu detektirati dim u roku od nekoliko minuta, omogućujući brzu akciju kako bi se spriječilo širenje požara. Senzori su trenutno u fazi testiranja na području Jablanice, a  nakon testiranja bit će postavljeni na području općine Jablanica i Parka prirode Blidinje koji je u srpnju 2022. godine bio pogođen požarom velikih razmjera, pri čemu su ugrožene brojne endemske vrste biljnog i životinjskog svijeta.

Ovaj pilot projekt uključuje i sveobuhvatnu kampanju podizanja svijesti javnosti korištenjem softvera RapidPro za slanje prilagođenih poruka putem SMS-a i popularnih aplikacija za razmjenu poruka te edukaciju zajednice o rizicima od šumskih požara i preventivnim mjerama, a  sufinanciran je od strane Ministarstva vanjskih poslova Češke Republike, Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Općine Jablanica i češke nevladine organizacije People in Need.