Sukladno Odluci o pokretanju postupka javne nabavke usluga izrade Plana zaštite okoliša HNŽ-K broj 10-05-25-443/17, na portalu Agencije za javne nabavke BiH objavljeno je Obavještenje o nabavci broj 428-7-2-5-3-1/17.

Uz ostale načine preuzimanja tenderske dokumentacije koji su navedeni u odjeljku V (Dodatne informacije) Obavještenja, zainteresirani ponuđači  istu mogu preuzeti i u prilogu.

Tenderska dokumentacija – PZO HNK 2018-2023. godina