Domaći turistički sektor suglasan je kako su efikasan razvoj i pružanje kvalitetnih usluga u turističkoj djelatnosti najizravnije ovisni o edukativnom razini i kvalifikacijskoj strukturi kadrova, što posebno dolazi do izražaja kada je u pitanju implementacija novih turizmu neophodnih tehnika i tehnologija.

Ovu su činjenicu prepoznali na Univerzitetu  „Džemal Bijedić“ u Mostaru koji ovih dana upisuje prvu generaciju studenata na multidisciplinarni Studij turizma. Novootvoreni studij realizirat će se kao studij prvog ciklusa u trajanju od tri godine (šest semestara) s ukupnim opterećenjem od 180 ECTS bodova i mogućnošću stjecanja  zvanja bachelora menadžmenta u turizmu. Cilj je otvaranja ovog studijskog programa omogućiti profiliranje novih stručnih kadrova iz oblasti turizma, kadrova koji bi mogli obavljati sve vrste poslova vezanih za pripremu, organizaciju, ugovaranje i realizaciju različitih vrsta usluga u turizmu.

Studenti koji uspješno okončaju studij bit će osposobljeni za rad u hotelima, hostelima, turističkim naseljima kao i svim ostalim ugostiteljskim objektima zatim putničkim agencijama i turoperatorima, turističkim zajednicama, turističkim uredima, turističkim informativnim centrima, državnim i drugim javnim institucijama mjerodavnim za turizam, poduzećima i drugim subjektima vezanim za poslovanje u okviru specifičnih oblika turizma (športski centri, kongresni centri, organizacija znanstvenih, gospodarskih, vjerskih, športskih, kulturnih i drugih manifestacija, vinske ceste, seoski turizam i sl.).

S Ekonomskog fakulteta, u sklopu kojeg će se izvoditi predmetni studij, priopćili su kako prijavu na Natječaj zainteresirani kandidati mogu predati u Studentsku službu Ekonomskog fakulteta, a ista treba sadržavati:

  • Zahtjev za upis (može se preuzeti u Studentskoj službi Ekonomskog fakulteta);
  • Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole i originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije prilaže se dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju);
  • Izvod iz matične knjige rođenih (original);
  • Uvjerenje o državljanstvu (original ne starije od 6 mjeseci);
  • Dokaz o uplati prijave na konkurs (20 KM).

Detaljnije informacije (ključne kompetencije studija, nastavni plan) mogu se saznati putem web stranice Ekonomskog fakulteta: http://www.ef.unmo.ba/CStudiji/Ciklusi/5, pozivom na broj 036 514 912 ili slanjem upita na mail ef@unmo.ba.