Ministar Emil Balavac primio je u radni posjet  Nasihu Pozder, federalnu ministricu okoliša i turizma s kojom je razgovarao o aktualnostima u resorima turizma te zaštite prirode i okoliša. Razmotreno je više pitanja vezanih uz suradnju u različitim oblastima od zajedničkog interesa, a poseban fokus stavljen je na sveprisutan problem neadekvatnog zbrinjavanja otpada s naglaskom na problem deponije Uborak. Kako je federalnim, ali i županijskim Zakonom o upravljanju otpadom,  propisano da se prikupljanje i tretiranje komunalnog otpada obavlja u skladu s posebnim propisom o komunalnim djelatnostima, sastanku je nazočio i Bekir Isaković, županijski ministar graditeljstva i prostornog uređenja, ali i zastupnica Suada Halilović koja se kroz rad u Parlamentu Federacije BiH bavi pitanjem deponije Uborak.

Zajedničko je stajalište kako treba prekinuti praksu prebacivanja odgovornosti i bježanja od stvarnih problema – neučinkovitosti postojećih zakonskih rješenja u upravljanju otpadom te brojnih nejasnoća i izostanka preciznog propisivanja nadležnosti. Zbrinjavanje otpada traži sustavna rješenja koja je moguće postići jedino  udruženim naporima svih nadležnih – od federalnih i županijskih ministarstva kao kreatora politike upravljanja  otpadom i komunalnom djelatnošću,  preko Grada Mostara i menadžmenta deponija Uborak kao  pružatelja usluga njegovog zbrinjavanja do predstavnika civilnog društva i zainteresiranih građana kao  korisnika usluga i korektiva javnih politika. S tim u vezi, zaključeno je da se čim prije organizira sastanak svih dionika ovog procesa kako bi se pronašlo rješenje za trajno, kontrolirano i sigurno zbrinjavanje otpada u HNŽ, te potpuno proveo Plan prilagodbe upravljanja otpadom za regionalnu deponiju Uborak-Buđevci u Mostaru,  pri čemu je ministrica Pozder istaknula spremnost federalnog ministarstva da financijski i na svaki drugi način pomogne rješavanje ovog problema.

U svjetlu sve češćih slučajeva onečišćenja voda rijeke Neretve uslijed pojave cvjetanja algi, izlijevanja otpadnih voda te postojanja divljih odlagališta otpada uz korito rijeke Neretve, ministar Balavac i ministrica Pozder istaknuli su potrebu bolje koordinacije aktivnosti između federalnog i županijskog ministarstva odnosno nadležnih inspekcija te potrebu da se u traženje učinkovitih rješenja više uključi struka, pogotovo kad se radi o pojavi cvjetanja algi.

Na sastanku se razgovaralo i o stanju i aktualnostima u zaštićenim područjima u HNŽ, a  uz potrebu uvođenja novih područja pod zaštitu zaključeno je kako je  treba pokušati provesti i  reviziju ranije zaštićenih područja.