Ministar Ajdin Teletović, u svojstvu zapovjednika Županijskog stožera civilne zaštite i Eugen Ćubela, v.d. ravnatelj županijske Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo uručili su Enizu Čolakoviću, ravnatelju Zavoda za javno zdravstvo HNŽ, laboratorijsku opremu za potrebe   Službe za radiološko-kemijsko-biološku zaštitu.

Sukladno članku 4. Uredbe o organiziranju službi zaštite i spašavanja HNŽ, Služba za radiološko-kemijsko-biološku zaštitu utemeljena je pri županijskom Zavodu za javno zdravstvo, a zahvaljujući uručenoj opremi obavljat će poslove za potrebe cijele Hercegovačko-neretvanske županije.

Između ostaloga Služba će obavljati kontrolu higijensko-epidemiološke situacije i laboratorijsku analizu uzoraka u slučaju masovnih trovanja i epidemija, ali i  pratiti  i ocjenjivati higijensku ispravnost vode za piće, površinskih i otpadnih voda te stanje vodoopskrbe na terenu kao i kontrolu zdravstvene ispravnosti namirnica u općoj upotrebi te utjecaja stanja sastavnica okoliša na zdravstveno stanje ljudi na području Županije. Služba će također obavljati   i poslove koji se odnose na zaštitu od ionizirajućeg zračenja, uključujući  izviđanje i dozimetrijsku kontrolu te laboratorijsku obradu prikupljenih uzoraka.

Međusobna prava i obveze Zavoda za javno zdravstvo HNŽ, kao korisnika i županijske Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo kao davatelja vrijedne laboratorijske opreme regulirana su potpisanim Ugovorom, a opremanjem laboratorija ispunjene su materijalne pretpostavke za učinkovito funkcioniranje Službe za radiološko-kemijsko-biološku zaštitu kada se naredi njezino angažiranje za potrebe zaštite i spašavanja ljudi od prirodnih i drugih nesreća.

4

3