Obavještavaju se zainteresirani ponuditelji u postupku javne nabave po Obavijesti broj 428-7-2-5-3-1/17 da su se stekli uvjeti da Ugovorni organ nastavi postupak te je pripremljena nova tenderska dokumentacija.  Uz ostale načine preuzimanja tenderske dokumentacije koji su navedeni u odjeljku V (Dodatne informacije) Obavijesti, zainteresirani ponuditelji istu mogu preuzeti i u prilogu.

Tenderska dokumentacija – PZO HNK 2018-2023 godina-NOVO