Na 155. sjednici održanoj 4. studenoga Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Odluku o privremenim rješenjima izdanim na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Donošenjem predmetne odluke stekli su se uvjeti da ugostitelji, koji ranije imali izdana privremena rješenja o utvrđenim minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju ugostiteljskih objekata za smještaj, ali još uvijek nisu ishodili uporabnu dozvolu, mogu zatražiti i dobiti novo privremeno rješenje. Ukoliko trebaju novo privremeno rješenje, ugostitelji su dužni Ministarstvu podnijeti sljedeće dokumente:

  • zahtjev za izdavanje privremenog rješenja i 3 KM županijske administrativne pristojbe
  • potvrdu iz CIPS-a o prebivalištu vlasnika objekta
  • potvrdu Službe za poslove urbanizma i graditeljstva mjerodavnog tijela da je u tijeku postupak legalizacije izgrađenog objekta
  • izjavu kojom se obvezuje ishoditi uporabnu dozvolu u roku važenja privremenog rješenja odnosno u roku utvrđenom Odlukom Vlade HNŽ, a najkasnije do 15.4.2022. godine (ovjerena kod notara ili mjerodavnog tijela)
  • izjavu o preuzimanju odgovornosti i rizika u vrijeme obavljanja ugostiteljske djelatnosti (ovjerena kod notara ili mjerodavnog tijela).

Tekst Odluke i primjer traženih izjava može se preuzeti u prilogu.

Odluka o privremenim rješenjima izdanim na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Primjer izjave