Provodeći Zaključak Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije, a s ciljem otvaranja dijaloga i aktivnog sudjelovanja zainteresiranih strana u procesu donošenja propisa, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša organiziralo je  javnu raspravu o Nacrtu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

U uvodnom dijelu javne rasprave koja je održana u zgradi Vlade HNŽ prisutnim se obratila Šemsa Bajrović, pomoćnica ministra za ugostiteljstvo i turizam navodeći kako je Nacrt Zakona prošao prvo čitanje u Skupštini HNŽ gdje je ocijenjeno da isti predstavlja dobru osnovu za izradu prijedloga zakona.

Navodeći razloge donošenja novog zakona, pomoćnica Bajrović istaknula je kako se  nakon sagledavanja i analize cjelokupnog stanja na području ugostiteljstva u Hercegovačko-neretvanskoj županiji pokazalo  da dosadašnja zakonska rješenja imaju značajne manjkavosti., zbog čega se ukazala potreba za sistematiziranjem materije koju regulira ovaj zakon  i njegovo usklađivanje s  potrebama realnog sektora ugostiteljstva. U uvodnom izlaganju zainteresiranim stranama prezentirana su i nova zakonska rješenja čiji je cilj  daljnji razvoj  ugostiteljske djelatnosti, povećanje učinkovitosti sustava, bolja koordinacija između jedinica lokalne samouprave, Županije i ugostitelja   te   zakonitosti rada ugostiteljskih objekata.

Na današnjoj javnoj raspravi koja je imala svrhu prikupiti komentare i prijedloge svih zainteresiranih strana sudjelovalo  je tridesetak   predstavnika jedinica lokalne uprave,  strukovnih udruženja i ugostitelja s područja Hercegovačko-neretvanske županije.

Proces konzultiranja   o Nacrtu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti otvoren  je 13. siječnja  i trajat će do 13. veljače 2017. kako bi se omogućilo šire uključivanje zainteresiranih strana. Kako je pojašnjeno osim primjedbi i sugestija izrečenih na održanoj javnoj raspravi, iste se do isteka ostavljenog roka mogu dostaviti u pisanoj formi  županijskom Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša. Ministarstvo će sve realne inicijative, prijedloge, sugestije i komentare  razmotriti i uzeti u obzir prilikom izrade Prijedloga Zakona o ugostiteljstvu.

 

Javna rasprava 1Javna rasprava 3