Investitor ČULE PROMET d.o.o. Mostar dostavio je Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ zahtjeve za izdavanje okolišnog dopuštenja za fotonaponske elektrane ”MANDINO 110/5”, ”MANDINO 111/5”, ”MANDINO 112/5”, ”MANDINO 113/5” i ”MANDINO 114/5”instalirane snage svaka po 5 MW, koje će biti izgrađene na lokalitetu Krivodol/Slipčići, Grad Mostar, na zemljištu označenom kao k.č. br. 2993/3, K.O. Slipčići.

Uz zahtjeve su dostavljeni Elaborati zaštite okoliša izrađeni od strane gospodarskog društva Tehnozaštita d.o.o. Mostar.

Sukladno članku 31. stavak (1) i članku 39.  stavak (2)  Zakona o zaštiti okoliša Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine HNŽ“, broj: 6/12) Ministarstvo osigurava sudjelovanje javnosti u postupcima izdavanja okolišnog dopuštenja. U postupku uključivanja javnosti, Elaborati zaštite okoliša nalaze se na web stranici Ministarstva, a kompletan Zahtjev s prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Mostar, Braće Fejića bb, soba br. 34.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na predložene Zahtjeve je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Braće Fejića bb, 88 000 Mostar

Za sva dodatna pitanja, kontakt telefon je 036/551-324.

 

Preuzmite ovdje:

Elaborat zaštite okoliša-FNE MANDINO 110

Elaborat zaštite okoliša-FNE MANDINO 111

Elaborat zaštite okoliša-FNE MANDINO 112

Elaborat zaštite okoliša-FNE MANDINO 113

Elaborat zaštite okoliša-FNE MANDINO 114